top of page
IMG-0230.PNG


Advokat msr Milan Đurić

Maksima Gorkog 17a, Novi Sad

tel: +381691993254

e-mail: milan.lawoffice@gmail.com

 
ADVOKATSKA KANCELARIJA MILAN ĐURIĆ

Osnivač kancelarije:

Advokat msr Milan Đurić

Rođen 25.04.1993. godine u Zrenjaninu, diplomirao na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu sa najvišim ocenama, na istom fakultetu završio postdiplomske master studije sa najvišim prosekom.

U toku studija bio stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Kao student Pravnog fakulteta pohađao praksu u Osnovnom i Višem sudu u Novom Sadu i Osnovnom i Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Nakon obavljenog advokatsko-pripravničkog staža polaže pravosudni ispit sa odlikama i advokatski ispit sa pohvalom .

Poseduje sertifikat za odbranu u postupcima prema maloletnicima, zaštiti prava deteta i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica.

2020 . godine otvara svoju advokatsku kancelariju u Novom Sadu koja uspešno pruža pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima u svim oblastima prava kao što je Građansko pravo, Radno pravo, Krivično pravo, Prekršajno pravo, Privredno pravo, Ustavno pravo, Upravno pravo.

Naši klijenti se prostiru u svim oblastima društvenog života i privrede, kao što je ugostiteljstvo,druge uslužne delatnosti, građevina, špedicija,finansije, poljoprivreda, sport... , a što nam daje bogato iskustvo u pružanju pravne pomoći u svim oblastima društva i privrede.

bottom of page